NL / FR

Een klokkenspel is een serie klokken die aangeslagen worden door middel van elektromagnetische hamers die aangestuurd worden door een elektronische beiaardcomputer. De term "beiaard" wordt enkel gehanteerd voor een serie klokken, bestaande uit minimaal 23 klokken die bespeelbaar zijn door middel van een beiaardklavier. Indien een beiaard eveneens bespeeld kan worden via een elektronische beiaardcomputer, spreken we over een automatische beiaard.

Web Analytics